Shromáždění vlastníků aktuálně

Vláda České republiky dne 30.9.2020 usnesením č. 957 – viz příloha, vyhlásila nouzový stav na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 5. října 2020. Dotčené usnesení Vlády ČR č. 957 samo o sobě žádá další krizová opatření neupravuje. Ve výroku IV. stanoví, že dosavadní vydaná a platná ochranná a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto vyhlášením nouzového stavu dotčena. 

V návaznosti na usnesení č. 957 a vyhlášení nouzového stavu se Vláda ČR usnesla na přijetí dalšího usnesení, pod č. 958, kterým přijala některá krizová opatření (rovněž přikládám), a to s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 do dne 18. října 2020 do 23:59. Tímto usnesením Vláda ČR ZAKÁZALA HROMADNÉ AKCE KONANÉ V POČTU VYŠŠÍM NEŽ 10 OSOB VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH STAVEB A V POČTU VYŠŠÍM NEŽ DVACET OSOB VE VNĚJŠÍCH PROSTORÁCH.

Toto omezení bude mít opět zásadní vliv mimo jiné i na konání shromáždění vlastníků jednotek, případně i na jednání statutárních orgánů za účasti pomocného personálu, pokud by měl počet jejich účastníků přesáhnout výše uvedený počet (zejména 10 osob ve vnitřních prostorách).

V současné chvíli není možné svolávat shromáždění vlastníků jednotek a členské schůze bytových družstev na termín dříve než 19. října 2020. Ta již svolaná shromáždění a členské schůze je nutno zrušit (resp. je třeba doporučit svolateli - výboru SVJ či představenstvu BD jejich zrušení) z důvodu nemožnosti uskutečnit tyto hromadné akce právě pro rozpor s usnesením Vlády ČR č. 958. Pouze ve výjimečných případech extrémně malých SVJ a BD, kde je důvodný předpoklad s ohledem na velmi omezenou členskou základnu + další předpokládané účastníky shromáždění vlastníků a členských schůzí BD (např. + 1 pracovník správce) je možno tyto hromadné akce konat pod podmínkou, že se na nich nesejde více než 10 účastníků ve vnitřních prostorách nebo 20 účastníků ve vnějších prostorách. 

S ohledem na skutečnost, že nouzový stav i platnost tohoto konkrétního krizového opatření mohou být prodlouženy (např. v případě pokračujícího nepříznivého vývoje pandemie), doporučuje se z opatrnosti nesvolávat shromáždění vlastníků jednotek ani členské schůze BD ani na termíny počínaje 19. říjnem 2020 a vyčkat, až bude toto opatření skutečně zrušeno nebo alespoň změněno tak, že bude možné shromáždění či schůzi konat.

Kontakt

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
info@plzenskyservis.cz

Klientské centrum Částkova 45, Plzeň
castkova@plzenskyservis.cz
+420 377 457 435
+420 377 241 640

Klientské centrum Klatovská tř. 104, Plzeň
klatovska@plzenskyservis.cz
+420 377 541 690
+420 377 541 691

REALITNÍ KANCELÁŘ
+420 725 728 728
reality@plzenskyservis.cz

ÚKLID
+420 603 434 279
info@servisprodum.eu


Jsme přidružený člen asociace na rozúčtování tepla a vody.

Klatovská +420 377 541 690
Částkova +420 377 241 640
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.