Co jsou Domy online?

Domy online jsou internetová aplikace (webový přístup), která umožňuje klientům Plzeňského servisu sledovat své předpisy a platby za byt z pohodlí domova. Domy online fungují ve dvou úrovních:

1) přístup pro výbory společenství: možnost sledovat stav dlužníků v domě, předpisy a platby, hrazené faktury, termíny revizí aj. 

2) přístup pro jednotlivé uživatele: možnost sledovat předpisy a platy svého bytu, hrazené faktury za celý dům, dále je možnost zaslat správci autorizovaný požadavek na změnu osob, záloh apod.

Domy online lze využít i ke komunikaci mezi jednotlivými vlastníky a výborem v domě. Lze využít k anketám a diskuzním fórům.

Pokud jste našimi klietny a ještě tuto aplikaci nevyužíváte, neváhejte nás kontaktovat a požádejte si o přístupové údaje.

Návod na přihlášení do aplikace Domy online.

Datová schránka společenství vlastníků

Je společenství vlastníků povinno zřídit datovou schránku a komunikovat elektronicky se správcem daně?

Společenství vlastníků nemá povinnost zřídit datovou schránku. V případě, že ji však přesto dobrovolně zřídilo, musí neprodleně informovat účetní společenství vlastníků. 

Od 1. ledna 2015 je totiž účinná změna zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 72 odst. 2 daňového řádu nově platí, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku, je povinen podání učinit pouze datovou zprávou.

Tato povinnost se týká pouze podání, zveřejněných v seznamu na webových stránkách správce daně.  Kromě již většinou elektronicky podávaných přiznání k DPH, se bude dotýkat zejména přiznání k dani z příjmů, k dani silniční, k dani z nemovitých věcí, vyúčtování daně ze závislé činnosti různé registrační formuláře. Netýká se obecných písemností, jako  např. podání plné moci, žádosti o vrácení přeplatku apod.

Pokud by dotčený subjekt neučinil povinné elektronické podání a jedinou vadou jeho podání by bylo pouze to, že nebylo podáno elektronicky, bude se hledět na toto podání jako na podání bez vady. Správce daně však toto bude stíhat pokutou ve výši 2.000,- Kč a pokud by správce daně usoudil, že tímto svým postupem daňový subjekt závažně ztěžuje správu daní, může uložit navíc pokutu až do výše 50.000,- Kč.

Společenství vlastníků, která datovou schránku ze své vůle nad rámec dobrovolně nezřídila, se toto nařízení netýká.

 

 

Dobrovolné založení společenství vlastníků

Jsme malý dům jen se čtyřmi bytovými jednotkami. Můžeme založit společenství vlastníků jednotek?

Do konce roku 2013 možnost pro takto malé bytové domy nebyla. Nový občanský zákoník situaci změnil.

Podle nového občanského zákoníku 89/2012Sb., který vstoupil v platnost 1.1.2014 mohou i domy s méně něž pěti jednotkami založit společenství vlastníků. Podmínkou je souhlas všech vlastníků jednotek (§ 1199 NOZ).

Toto řešení je vhodné pro domy ve vlastnictví různých vlastníků, kde často bývá problém s tokem finančních prostředků a uzavíráním smluv s dodavateli.  

Dobrovolným založením společenství vlastníků tak dům získá IČ, stane se právnickou osobou a zjednoduší se mu jednání s bankami a dodavateli. Společenství jakožto právnická osoba je povinno vést podvojné účetnictví, takže hospodaření domu dostane úplně jiný rozměr a transparetnost.

Správu vzniklého společenství je vhodné svěřit profesionálům, kteří většinu povinností převezmou za Vás. Neváhejte se proto na nás kdykoliv obrátit, rádi Vám pomůžeme. 

Dokumenty potřebné pro provedení změny vlastníka u správce nemovitostí

 • Pro provedení změny vlastníka se obraťte na klientské centrum, osobně, telefonicky nebo e-mailem.

  DOKUMENTY POTŘEBNÉ PRO PROVEDENÍ ZMĚNY

  • Oznámení z katastru nemovitostí o nabytí vlastnického práva
  • Předávací protokol (pdf) mezi původním a novým vlastníkem 
  • Občanský průkaz

  Při vaší osobní návštěvě na klientském centru budou upřesněny podrobnosti o počtu osob, účetní společenství vám navrhne optimální výši záloh, způsob úhrady měsíčního předpisu a podá vám další potřebné informace. Zároveň vám v případě zájmu předá přístupové údaje do informačního systému správce DOMY-ONLINE a Rozpis plateb. 

  Podle zákonného ustanovení (§1177 NOZ) je vlastník nemovitosti povinen skutečnost o nabytí nemovitosti oznámit statutárnímu orgánu společenství (výbor, pověřený vlastník). Informace o členech statutárního orgánu zjistíte u správce objektu, příp. na internetových stránkách www.portal.justice.cz.

Domy on-line

Jak se přihlásím do aplikace pro on-line změny?

Pomocí Přihlášení uživatele je hned na [úvodní straně Domy on-line. Viz obrázek napravo.

kde se přihlásit do správy nemovitostí

Kde získám přihlašovací údaje?

Pokud ještě přihlašovací údaje nemáte k dispozici, kontaktujte své klientské centrum.


Přihlašovací jméno by mělo být ve formátu písmeno a číslo.

Například:
m01690407

 

Náhled aplikace po přihlášení

Správa domů po přihlášení

Po prvním přihlášení je možné změnit přístupové údaje. Přihlašovací jméno může být váš e-mail.Heslo si také můžete změnit. Postupujte prosím přes tlačítko zapomenuté heslo a změňte.

Kontakt

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
info@plzenskyservis.cz

Klientské centrum Částkova 45, Plzeň
castkova@plzenskyservis.cz
+420 377 457 435
+420 377 241 640

Klientské centrum Klatovská tř. 104, Plzeň
klatovska@plzenskyservis.cz
+420 377 541 690
+420 377 541 691

REALITNÍ KANCELÁŘ
+420 725 728 728
reality@plzenskyservis.cz

ÚKLID
+420 603 434 279
info@servisprodum.cz


Jsme přidružený člen asociace na rozúčtování tepla a vody.

Klatovská +420 377 541 690
Částkova +420 377 241 640
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.