Plná moc a zmocnění společného zástupce

Nový občanský zákoník přináší změnu v pověření plnou mocí ať už na shromáždění nebo pro jednání obecně.

Podle § 1185 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nový občanský zákoník, NOZ) je od 1. 1. 2014 stanovena nová povinnost spoluvlastníků jednotky nebo manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění, zmocnit společného zástupce pro výkon jejich práv vůči společenství vlastníků (SVJ):

 § 1185, Spoluvlastnictví jednotky

(1) Vlastník jednotky může své právo k jednotce rozdělit na podíly, ledaže to bylo vyloučeno.

(2) Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění.

Nejen nás, ale také většinu odborné veřejnosti překvapilo, že se tato povinnost k určení společného zástupce vztáhla také na manžele, kteří mají jednotku ve společném jmění. Společný zástupce zastupuje buď spoluvlastníky, nebo manžele výlučně ve vztahu k SVJ. Spoluvlastníci jednotky (bez ohledu na jejich počet) nebo manželé mající jednotku ve společném jmění se z hlediska počtu vlastníků jednotek v SVJ považují za jednoho vlastníka (s velikostí hlasu připadajícího na jednotku ve spoluvlastnictví). Společný zástupce spoluvlastníků nebo manželů zastupuje spoluvlastníky nebo manžele také na schůzi shromáždění s velikostí hlasu připadajícího na jednotku. Výkladem lze dovodit, že v případě, že by společného zástupce nezmocnili, nemohli by se účastnit jednání a rozhodování shromáždění (a byli by vykazováni jako nepřítomní na zasedání shromáždění).

Předmětem diskuzí je forma zmocnění, zda musí být v tomto případě plná moc písemná či nikoliv; zde se mohou vyskytovat různé názory. Spíše však se lze přiklonit k názorům, že má mít tato plná moc písemnou formu. Ověření podpisů na uvedeném zmocnění není předepsáno.

Vzhledem k výše uvedenému je vhodné upozornit všechny spoluvlastníky, kteří mají jednotku ve spoluvlastnictví, a všechny manžele, kteří mají jednotku ve společném jmění, aby písemně zmocnili společného zástupce podle § 1185 NOZ, s tím, že zmocnění bude uloženo v dokumentech SVJ a spoluvlastníci nebo manželé mají možnost kdykoliv toto zmocnění změnit.

Vzor plné moci pro zmocnění je k dispozici pro naše klienty na našich klientských centrech. 

Kontakt

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
info@plzenskyservis.cz

Klientské centrum Částkova 45, Plzeň
castkova@plzenskyservis.cz
+420 377 457 435
+420 377 241 640

Klientské centrum Klatovská tř. 104, Plzeň
klatovska@plzenskyservis.cz
+420 377 541 690
+420 377 541 691

REALITNÍ KANCELÁŘ
+420 725 728 728
reality@plzenskyservis.cz

ÚKLID
+420 603 434 279
info@servisprodum.cz


Jsme přidružený člen asociace na rozúčtování tepla a vody.

Klatovská +420 377 541 690
Částkova +420 377 241 640
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.