Musí být notář na shromáždění vlastníků?

Vždy záleží na znění stanov konkrétního společenství.  Ta SVJ, která vznikla po roce 2004 a přijala novelizované vzorové stanovy, tuto povinnost již nemají. Společenství, která vznikla před rokem 2004 a přijala vzorové stanovy z roku 2000, měla v čl. II, bodu 8 stanoveno, že z průběhu shromáždění musí být pořízen notářský zápis. Většina z nich úpravou stanov průběžně povinnost přítomnosti notáře na shromáždění zrušila. Pokud má výbor pochybnost o aktuálním znění stanov svého společenství, je možné nahlédnout do sbírky listin v rejstříku společenství vlastníků jednotek, kde jsou vybrané dokumenty SVJ zveřejněny -  www.justice.cz  . V případě, že stanovy nebudou v souladu a společenství provede na shromáždění např. volbu výboru, příslušný soud podaný návrh na provedení změny vrátí společenství k doplnění notářského zápisu a shromáždění se tak bude muset opakovat.

Jsou ale i společenství, která chtějí přítomnost notáře ve stanovách zachovat záměrně. A to v případech, kdy mají pochybnost o řádném průběhu schůze. Přítomností notáře zajistí nestrannou kontrolu nad správným postupem hlasování především při sporných bodech programu.

Novinka přichází s novým občanským zákoníkem, kde stanovy podle §1200, čl.3 vyžadují formu veřejné listiny, tj. přítomnost notáře a to se týká i následných změn ve stanovách. Z toho vyplývá, že případnou změnu stanov musí společenství provést vždy jen za přítomnosti notáře.

V polovině roku 2015 přestaly rejstříkové soudy, u SVJ vzniklých před účinností NOZ, vyžadovat změnu stanov za přítomnosti notáře, pokud tuto povinnost SVJ ve svých stanovách i před účinností NOZ nemělo.

Kontakt

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
info@plzenskyservis.cz

Klientské centrum Částkova 45, Plzeň
castkova@plzenskyservis.cz
+420 377 457 435
+420 377 241 640

Klientské centrum Klatovská tř. 104, Plzeň
klatovska@plzenskyservis.cz
+420 377 541 690
+420 377 541 691

REALITNÍ KANCELÁŘ
+420 725 728 728
reality@plzenskyservis.cz

ÚKLID
+420 603 434 279
info@servisprodum.cz


Jsme přidružený člen asociace na rozúčtování tepla a vody.

Klatovská +420 377 541 690
Částkova +420 377 241 640
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.