Je povinností společenství mít domovní řád?

Žádný zákonný předpis nestanoví SVJ povinnost vydat domovní řád. Je tedy pouze na vůli každého společenství, zda pravidla pro užívání bytů písemně upraví. Obvykle je obsahem domovního řádu stanovení pravidel užívání bytových jednotek, společných částí domu, zajištění pořádku, čistoty a úklidu, uzamykání domu, odkládání odpadků a stanovení nočního klidu. Návrh domovního řádu může shromáždění předložit výbor společenství, avšak je nutné mít na paměti skutečnost, že zákon ani stanovy neurčují, že domovní řád musí shromáždění schválit. K přijetí usnesení o schválení navrženého domovního řádu tak postačí souhlas nadpoloviční většiny přítomných vlastníků. Je ale velmi obtížné zajistit plnění pravidel obsažených v domovním řádu. Je nutné si uvědomit, že každý vlastník má právo na užívání své bytové jednotky, aniž by byl omezován jinými vlastníky, samozřejmě za předpokladu, že svým jednáním neporušuje dané limity.

Kontakt

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
info@plzenskyservis.cz

Klientské centrum Částkova 45, Plzeň
castkova@plzenskyservis.cz
+420 377 457 435
+420 377 241 640

Klientské centrum Klatovská tř. 104, Plzeň
klatovska@plzenskyservis.cz
+420 377 541 690
+420 377 541 691

REALITNÍ KANCELÁŘ
+420 725 728 728
reality@plzenskyservis.cz

ÚKLID
+420 603 434 279
info@servisprodum.cz


Jsme přidružený člen asociace na rozúčtování tepla a vody.

Klatovská +420 377 541 690
Částkova +420 377 241 640
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.