Nikdo v domě nechce vykonávat funkci výboru. Jak tuto situaci řešit?

 • Situace, kdy ve společenství z různých důvodů nový výbor není zvolen, nastává v praxi poměrně často. Nikomu v domě se nechce dobrovolně převzít funkci výboru. Všichni jsou zaneprázdnění. 

  Do konce roku 2013 platilo, že pokud shromáždění nezvolí výbor, stává se podle § 9 odst. 9, zák. 72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů) výborem většinový vlastník. Pokud takový neexistuje, plní funkci výboru první tři vlastníci, kteří se stali členy společenství dnem jeho vzniku, tedy původní vlastníci jednotek. 

  Variantou tříčlenného výboru společenství bylo zvolení, jednočlenného výboru, resp. funkce pověřeného vlastníka, který plnil stejnou funkci jako výbor.

  Od 1.1.2014, kdy vstoupil v platnost nový občanský zákoník (89/2012Sb.) již nelze použít ustanovení zák. 72/1994Sb. § 9, odst. 9 a výbor musí být zvolen. 

  Na druhou stranu již může být členem výboru třetí osoba (pokud to stanovy nezakazují), tedy osoba která není vlastníkem jednotky ve společenství.

  Tuto variantu by společenství mělo volit až v krajním případě. Vždy je pro vlastníky  bezpečnější, když funkci výboru vykonává osoba ve společenství majetkově vázaná.  V každém případě by v uvedené situaci měly stanovy pečlivě řešit případné pravomoce takového výboru.

  Další cestou jak dosáhnout zájmu mezi vlastníky o funkci člena výboru, je i zkrácení funkčního období (např. na jeden rok), snížení počtu členů (již není zákonné minimum) či zvýšení odměn za výkon funkce.  Vlastníci by tak mohli mít větší zájem o členství ve výboru.

  V každém ohledu výbor zvolen být musí. Společenství bez platného výboru není schopno jednat ani konat a může se dostat do problémů jak v komunikaci s dodavateli služeb, bankami, finančním úřadem a dalšími, tak do problémů finančních. Nebude schopno nic odsouhlasit, hradit faktury.

  Informace pro klienty Plzeňského servisu, s.r.o.:

  V případě, že Vaše společenství řeší tento případ a potřebujete pomoc se zajištěním služby profesionálního předsedy, jsme připraveni tuto funkci vykonávat. Kontaktujte manažerku dané oblasti.

Kontakt

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
info@plzenskyservis.cz

Klientské centrum Částkova 45, Plzeň
castkova@plzenskyservis.cz
+420 377 457 435
+420 377 241 640

Klientské centrum Klatovská tř. 104, Plzeň
klatovska@plzenskyservis.cz
+420 377 541 690
+420 377 541 691

REALITNÍ KANCELÁŘ
+420 725 728 728
reality@plzenskyservis.cz

ÚKLID
+420 603 434 279
info@servisprodum.cz


Jsme přidružený člen asociace na rozúčtování tepla a vody.

Klatovská +420 377 541 690
Částkova +420 377 241 640
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.