Kdy a kde mohu provádět změny?

Změny v osobních údajích (změna jména, změna zasílací adresy apod.) lze oznámit písemně, e-mailem, telefonicky nebo osobně na příslušném klientském centru. Můžete využít i internetové aplikace DOMY- ONLINE.

Správci je také nutné oznámit změnu v počtu osob užívajících bytovou jednotku. Tento údaj je rozhodný při ročním zúčtování záloh na služby.

OZNAMOVACÍ POVINNOST DLE NOZ

Nově ukládá vlastníků povinnost nový občanský zákoník (NOZ), který v § 1177 říká, že kdo nabyl jednotku do vlastnictví, oznámí to včetně své adresy a počtu osob, které budou mít v bytě domácnost do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět, že je vlastníkem. To platí i v případě změny údajů.

Vlastník jednotky dále oznámí bez zbytečného odkladu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která  činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce.

To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě. V takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby.

Kontakt

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
info@plzenskyservis.cz

Klientské centrum Částkova 45, Plzeň
castkova@plzenskyservis.cz
+420 377 457 435
+420 377 241 640

Klientské centrum Klatovská tř. 104, Plzeň
klatovska@plzenskyservis.cz
+420 377 541 690
+420 377 541 691

REALITNÍ KANCELÁŘ
+420 725 728 728
reality@plzenskyservis.cz

ÚKLID
+420 603 434 279
info@servisprodum.cz


Jsme přidružený člen asociace na rozúčtování tepla a vody.

Klatovská +420 377 541 690
Částkova +420 377 241 640
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.