Vyúčtování služeb pro vlastníky

Každým rokem na přelomu měsíce března a dubna obdrží každý vlastník vyúčtování služeb za předchozí rok. Ve vyúčtování služeb je vyhodnoceno hospodaření jednotlivých vlastníků a objektu jako celku. Skutečné náklady na dodávky služeb jsou zúčtovány s uhrazenými zálohami na služby. Podrobnosti ke způsobu rozúčtování jednotlivých služeb naleznete na zadní straně vyúčtování, případně zde.

Vyúčtování služeb je obvykle předáno výboru společenství, který rozdá vyúčtování jednotlivým vlastníkům v domě. V případě jiné korespondenční adresy, zašle správce vyúčtování vlastníkovi poštou.

Vlastník může v zákonné lhůtě 21 dní od předání vyúčtování uplatnit reklamaci proti tomuto vyúčtování. Reklamace musí být podána písemně, a to osobně na příslušném klientském centru, případně může být zaslána správci poštou. Správce se v průběhu 30-ti dnů k reklamaci vyjádří.

V případě vzniklého nedoplatku, doporučujeme upravit si výši záloh. V rámci ročního vyúčtování služeb předkládáme výborům SVJ návrh na úpravu záloh. Tento návrh zohledňuje ceny dodavatelských služeb v příslušném kalendářním roce a také výši případného nedoplatku. Zálohy na služby lze také upravit individuálně, a to přímo na klientském centru.

Kontakt

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
info@plzenskyservis.cz

Klientské centrum Částkova 45, Plzeň
castkova@plzenskyservis.cz
+420 377 457 435
+420 377 241 640

Klientské centrum Klatovská tř. 104, Plzeň
klatovska@plzenskyservis.cz
+420 377 541 690
+420 377 541 691

REALITNÍ KANCELÁŘ
+420 725 728 728
reality@plzenskyservis.cz

ÚKLID
+420 603 434 279
info@servisprodum.cz


Jsme přidružený člen asociace na rozúčtování tepla a vody.

Klatovská +420 377 541 690
Částkova +420 377 241 640
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.