Rozúčtování tepla a teplé vody

Každý rok provádíme vyúčtování v souladu s vyhláškou č.372/01 Sb. o pravidlech pro rozúčtování nákladů na vytápění a dodávku teplé užitkové vody; vyhl. Č. 428/01 Sb. o dodávce vody; příp. vyhl. Č. 85/97 Sb. Zde je beze zbytku naplňována zákonná úprava – nejpozdější možný termín vyúčtování do 30. 4. příslušného kalendářního roku. Všechny následné roky po úpravě zákona naše společnost vyhotovila vyúčtování s měsíční předstihem před zákonným termínem.

V rámci ročního vyúčtování služeb klientům zajišťujeme následující činnosti:

  • zpracování předpisů plateb pro jednotlivé vlastníky, jejich úprava na základě pokynu společenství a zajištění jejich doručení jednotlivým vlastníkům
  • evidence nákladů za služby vzniklých v daném vyúčtovacím období
  • rozúčtování nákladů dle platného zákona o vlastnictví bytů, případně dle pokynů společenství
    • na jednotlivé vchody v případě více vchodového společenství
    • na jednotlivé vlastníky
  • zpracování a předání individuálního vyúčtování služeb za kalendářní rok v termínu dle platného zákona o vlastnictví bytů
  • zajištění předání složenek na vzniklé nedoplatky či přeplatky pro jednotlivé vlastníky (pouze v případě plateb prováděných přes Českou poštu)
  • návrh na změnu předpisu pro jednotlivé vlastníky v návaznosti na roční vyúčtování a na očekávané navýšení cen služeb v následujícím roce

Kontakt

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
info@plzenskyservis.cz

Klientské centrum Částkova 45, Plzeň
castkova@plzenskyservis.cz
+420 377 457 435
+420 377 241 640

Klientské centrum Klatovská tř. 104, Plzeň
klatovska@plzenskyservis.cz
+420 377 541 690
+420 377 541 691

REALITNÍ KANCELÁŘ
+420 725 728 728
reality@plzenskyservis.cz

ÚKLID
+420 603 434 279
info@servisprodum.cz


Jsme přidružený člen asociace na rozúčtování tepla a vody.

Klatovská +420 377 541 690
Částkova +420 377 241 640
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.