Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek podle zák.72/1994Sb.

Do konce roku 2013 platila jiná pravidla pro vznik společenství vlastníků a přijetí stanov. Vše se řídilo zák. 72/1994 Sb a to následovně. Na první schůzi shromáždění vlastníků jednotek se volí výbor (orgány společenství) a schvalují stanovy společenství vlastníků jednotek. Tato schůze se může konat pouze za účasti notáře, který o jejím průběhu, volbě, složení orgánu společenství a schválení stanov pořídí notářský zápis. Stanovy zejména obsahují:

  • sídlo společenství a jeho název, který musí obsahovat označení domu, pro který vzniklo a musí v něm být obsaženo slovo společenství
  • předmět činnosti, kterým je správa domu
  • orgány společenství, jejich práva a povinnost a způsob svolávání
  • práva a povinnosti členů společenství
  • způsob úhrady nákladů spojených se správou domu
  • způsob nakládání s majetkem společenství  

Do schválení se právní poměry SVJ řídí stanovami vzorovými. Pokud SVJ nepřijme jiné, řídí se stanovami vzorovými. Je třeba dát pozor na novely zákona č. 72/1994 Sb., který je stanovám nadřazen.

Dnem 1. července 2004 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek.  Toto nařízení zároveň zrušilo nařízení vlády č.322/2000 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů.

Dne 29. 3. 2006 nabylo účinnosti Nařízení vlády č.151/2006 Sb., kterým se změnilo nařízení vlády č.371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek.

VZOROVÉ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

Zůstává pojetí, že vzorové stanovy jsou závazné pouze pro společenství, která nepřijala své vlastní stanovy; mohou však být určitým metodickým vodítkem či návodem pro přípravu a schvalování vlastních stanov jednotlivých společenství. Tento přístup přispívá ke zvýšení právní jistoty členů společenství a třetích osob, čímž je vyváženo opakování některých zásadních ustanovení zákona o vlastnictví bytů, mající kogentní povahu (podobně jak je v praxi běžné u stanov např. akciové společnosti nebo družstva).

Je trochu zavádějící, SVJ, která ze zákona vznikla, ale nejsou zapsána v OR, snadno mohou nabýt dojmu, že se jedná právě o ně.
    Od 1.1.2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník a společenství, která v té době již existovala musí přizpůsobit svoje stanovy nejpozději do 31.12.2016. Nové stanovy jsou pro naše klienty zdarma k dispozici na klientských centrech.

Kontakt

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
info@plzenskyservis.cz

Klientské centrum Částkova 45, Plzeň
castkova@plzenskyservis.cz
+420 377 457 435
+420 377 241 640

Klientské centrum Klatovská tř. 104, Plzeň
klatovska@plzenskyservis.cz
+420 377 541 690
+420 377 541 691

REALITNÍ KANCELÁŘ
+420 725 728 728
reality@plzenskyservis.cz

ÚKLID
+420 603 434 279
info@servisprodum.cz


Jsme přidružený člen asociace na rozúčtování tepla a vody.

Klatovská +420 377 541 690
Částkova +420 377 241 640
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.