Jak naplánovat a uskutečnit shromáždění vlastníků

  • Stanovit termín, místo a program schůze.
  • Předat vlastníkům pozvánky nejpozději 15dní předem. Připravit prezenční listinu – hlasování dle spoluvlastnických podílů. Na shromáždění vlastníků provést prezenci, spočítat účast a usnášeníschopnost dle spoluvlastnických podílů (nadpoloviční většina přítomných vlastníků). 
  • Spoluvlastníci jednotky vždy zmocní společného zástupce a platí to i v případě manželů ( §1184 NOZ)
  • Zvolit předsedu a zapisovatele schůze
  • Dle programu projednat všechny naplánované body
  • V případě hlasování vždy postupovat dle platných stanov a platné legislativy. 
  • Po ukončení shromáždění vyhotovit zápis ze shromáždění.

V případě, že shromáždění není usnášeníschopné, může schůze proběhnout, nelze však provést žádné usnesení ani změnu podléhající rozhodování vlastníků.

V případě, že shromáždění není usnášeníschopné a potřebuje nutně provést hlasování (změna volby výboru, rekonstrukce, změna stanov apod.), může nově využít možnost hlasování per rollam (mimo shromáždění podle §1210 NOZ) nebo se scházet opakovaně dokud se nezúčastní dostatečný počet vlastníků.

VZOR POZVÁNKY DLE NOZ

Kontakt

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
info@plzenskyservis.cz

Klientské centrum Částkova 45, Plzeň
castkova@plzenskyservis.cz
+420 377 457 435
+420 377 241 640

Klientské centrum Klatovská tř. 104, Plzeň
klatovska@plzenskyservis.cz
+420 377 541 690
+420 377 541 691

REALITNÍ KANCELÁŘ
+420 725 728 728
reality@plzenskyservis.cz

ÚKLID
+420 603 434 279
info@servisprodum.cz


Jsme přidružený člen asociace na rozúčtování tepla a vody.

Klatovská +420 377 541 690
Částkova +420 377 241 640
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.