Jak naplánovat a uskutečnit shromáždění vlastníků

  • Stanovit termín, místo a program schůze.
  • Předat vlastníkům pozvánky nejpozději 15dní předem. Připravit prezenční listinu – hlasování dle spoluvlastnických podílů. Na shromáždění vlastníků provést prezenci, spočítat účast a usnášeníschopnost dle spoluvlastnických podílů (nadpoloviční většina přítomných vlastníků). 
  • Spoluvlastníci jednotky vždy zmocní společného zástupce a platí to i v případě manželů ( §1184 NOZ)
  • Zvolit předsedu a zapisovatele schůze
  • Dle programu projednat všechny naplánované body
  • V případě hlasování vždy postupovat dle platných stanov a platné legislativy. 
  • Po ukončení shromáždění vyhotovit zápis ze shromáždění.

V případě, že shromáždění není usnášeníschopné, může schůze proběhnout, nelze však provést žádné usnesení ani změnu podléhající rozhodování vlastníků.

V případě, že shromáždění není usnášeníschopné a potřebuje nutně provést hlasování (změna volby výboru, rekonstrukce, změna stanov apod.), může nově využít možnost hlasování per rollam (mimo shromáždění podle §1210 NOZ) nebo se scházet opakovaně dokud se nezúčastní dostatečný počet vlastníků.

VZOR POZVÁNKY DLE NOZ

Jak nastavím automatické platby složenek, které mi chodí?

Nezapomeň zaplatit složenky! Tohle běží hlavou každému, kdo každý měsíc platí čtyři, pět, šest složenek.  Řešení jsou velmi snadná.

První varianta SIPO: Pokud máte vlastní bankovní účet, stačí v bance nahlásit spojovací číslo Vašeho SIPa a umožnit inkasovat České poště prostřednictvím SIPO.  Platby Vám tak z účtu odejdou jednou položkou a automaticky. Pro kontrolu nad platbami doporučujeme stanovit max. limit pro odchozí platbu v bance.  Současně je nutné oznámit spojovací číslo dodavatelům zmíněných služeb (správce nemovitosti, elektrárna, plynárna, kabelová televize a další.)

Tato varianta je vhodná, i pokud nemáte vlastní bankovní účet. Zvolenou variantou alespoň minimalizujete náklady za poplatky za jednotlivé složenky, pokud vše sloučíte na jedno SIPO a zaplatíte hotově na poště.

Druhá varianta trvalý příkaz: K jednotlivým opakujícím se platbám v bance zřídíte trvalé příkazy. Nevýhoda této varianty je při změně výše placené částky. Je třeba provést změnu trvalého příkazu a hradí se poplatek bance.

Třetí varianta přímá inkasa: Pokud nechcete platit prostřednictvím České pošty, resp. SIPO, můžete v bance povolit přímá inkasa jednotlivým dodavatelům služeb. Je nutné informovat o zřízení inkasa dodavatele služeb, sdělit jim číslo Vašeho účtu. Opět je vhodné pro platby stanovit max. limity. Nevýhoda této varianty je, že máte na výpisu z účtu více odchozích položek.  

Jak postupovat při pronájmu bytů vlastníky? Jak donutit nájemníka, aby dodržoval domovní řád?

Donutit nájemce z pozice SVJ nelze. Nájemce v pronajatém bytě nemá povinnosti vůči SVJ, má povinnost pouze vůči svému pronajímateli bytu. Naopak  vlastník bytu je zodpovědný za chování svých nájemníků a měl by zajistit, aby nájemníci užívali bytovou jednotku v souladu se stanovami SVJ, případně domovním řádem společenství.

Podle občanského zákoníku ukládá §1177, bod 2 vlastníkovi, který přenechal jednotku k užívání jiné osobě, povinnost oznámit společenství jméno a adresu této osoby.

Předání jiného kontaktu výboru společenství je dobrovolné. Nařídit nelze. Předání kontaktů mezi SVJ a nájemníkem je z praktického hlediska vhodné především kvůli haváriím v domě. Vždy však záleží na zúčastněných osobách, zda chtějí komunikovat v rámci SVJ nebo ne. 

Jak přidám elektřinu, plyn a další služby na jednu složenku?

Sloučit všechny platby na jednu složenku můžete prostřednictvím služby SIPO od České pošty. Dodavatelům služeb (správce nemovitosti, elektrárna, plynárna, kabelová televize a další.) je nutné oznámit spojovací číslo, které Vám Česká pošta přidělí na kterékoliv pobočce.

Pokud máte vlastní bankovní účet, můžete navíc v bance nahlásit spojovací číslo Vašeho SIPO a umožnit inkasovat poště rovnou z Vašeho účtu.  Platby tak z účtu odejdou jednou položkou a automaticky. Pro kontrolu nad výdaji doporučujeme stanovit max. limit pro odchozí platbu v bance. 

A pokud nemáte vlastní bankovní účet, tak díky SIPO alespoň minimalizujete poplatky za jednotlivé složenky, tím že vše sloučíte. Složenku Vám pošta každý měsíc pošle do schránky nebo na e-mail a Vy zaplatíte hotově na poště.

Jaké služby zahrnuje správa nemovitostí?

Společenství jako právnické osobě vyplývá ze zákona nepřeberné množství povinností a termínů, které je třeba dodržovat. Tyto povinnosti přenáší výbor společenství, který je za chod domu právně zodpovědný, na správce nemovitostí.

kompletním rozsahu služba správy nemovitostí zahrnuje mimo jiné vedení podvojného účetnictví dle platné legislativy, evidenci předpisů a plateb jednotlivých vlastníků, sledování platební morálky vlastníků, platby faktur jednotlivým dodavatelům služeb. V provozně technických činnostech se jedná o kompletní péči o dům vždy ve spolupráci s výborem společenství, tzn. objednávky  oprav, kontrola plnění zakázek, poradna při hledání technických řešení pro každý objekt individuálně.

Podrobnosti o celkovém rozsahu služeb Vašeho domu najdete v příkazní smlouvě, kterou  uzavírá s pověřením vlastníků výbor společenství se správcem.

Kontakt

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
info@plzenskyservis.cz

Klientské centrum Částkova 45, Plzeň
castkova@plzenskyservis.cz
+420 377 457 435
+420 377 241 640

Klientské centrum Klatovská tř. 104, Plzeň
klatovska@plzenskyservis.cz
+420 377 541 690
+420 377 541 691

REALITNÍ KANCELÁŘ
+420 725 728 728
reality@plzenskyservis.cz

ÚKLID
+420 603 434 279
info@servisprodum.cz


Jsme přidružený člen asociace na rozúčtování tepla a vody.

Klatovská +420 377 541 690
Částkova +420 377 241 640
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.