Jaké výhody přinese správa nemovitostí vlastníkům bytových jednotek?

Svěřením činností do odborné správy, přenáší společenství vlastníků většinu svých povinností, které mu ukládá zákon. O společenství je legislativně postaráno. Dobrý správce nemovitostí společenství odborně směruje, současně však neomezuje v rozhodování. Vlastníci mají prostředníka ke komunikaci, protože výbor SVJ nemusí být vždy k zastižení. 
 
V neposlední řadě mají vlastníci kontrolu nad samotnou činností výboru a jistotu, že výbor, nakládá s prostředky vlastníků v mezích zákona. 
 

Plzeňský servis, s.r.o. svým klientům nabízí mimo jiné:

  • Dvě klientská centra v rámci Plzně (Bory, Slovany) a pobočku v Rokycanech.
  • Nemáme úřední hodiny, navštívit nás můžete každý pracovní den.
  • Můžete s námi komunikovat osobně, telefonicky, e-mailem, podle toho, co Vám vyhovuje.
  • Díky internetové aplikaci DOMY ONLINE máte k dispozici informace o SVJ nepřetržitě.
  • Přehledné vyúčtování služeb předáváme společenstvím před zákonným termínem.
  • Pro klienty jsou připraveny výborné podmínky pro uzavírání dodavatelských smluv včetně pojištění objektu
  • úzce spolupracujeme s vlastní realitní kanceláří, výhodné podmínky pro klienty
  • v neposlední řadě garantujeme odbornost na vysoké úrovni; naši pracovníci jsou neustále proškolováni ve všech oblastech správy nemovitostí

 

Máte zájem o správu Vaší nemovitosti? Neváhejte nás kontaktovat, rádi se postaráme za Vás. 

Postaráme se o Vás i pokud jste již správu domu svěřili a nejste spokojeni se službami. 

 

Jaké změny mohu provést na dálku a kvůli kterým musím přijít osobně?

Prakticky není potřeba k žádné změně osobní návštěva klientského centra. Po telefonu nebo prostřednictvím internetové aplikace DOMY ONLINE může vlastník v průběhu roku upravit zálohy na služby, upřesnit počet osob užívajících bytovou jednotku. Pouze při změně vlastníka, pokud nemůžete navštívit správce osobně,  je třeba zaslat doklady potřebné pro převod jednotky ( viz. doklady potřebné při změně vlastníka) spolu s  vyplněným formulářem na stěhování. Ten Vám na požádání zašleme e-mailem, poštou nebo si jej můžete stáhnout zde.

Jakým způsobem správci oznámit běžné změny?

Pokud nastane u vlastníka nemovitosti změna v osobních údajích (změna jména, změna zasílací adresy apod.) je nutné tuto skutečnost správci oznámit. Tyto změny lze oznámit písemně, e-mailem, telefonicky nebo osobně na příslušném klientském centru.

Správci je také nutné oznámit změnu v počtu osob užívajících bytovou jednotku. Tento údaj je rozhodný při ročním zúčtování záloh na služby.

Kontakt na klientská centra

Je kontrolní komise povinná?

Společenství se stále častěji ptají, zda je zvolení kontrolní komise neboli revizora povinné. Není. Občanský zákoník zřídit kontrolní orgán jako povinnost nezmiňuje. Povinnými orgány je pouze shromáždění a výbor společenství. Zákon připouští zřizování dalších orgánů v návaznosti na stanovy společenství a tím je právě nejčastěji  kontrolní komise. Z toho plyne, že  je věcí každého společenství, zda chce využít možnosti existence kontrolní komise nebo ne. Pokud ji zřídí, je vhodné vymezit ve stanovách její působnost, práva a povinnosti.

Je povinností společenství mít domovní řád?

Žádný zákonný předpis nestanoví SVJ povinnost vydat domovní řád. Je tedy pouze na vůli každého společenství, zda pravidla pro užívání bytů písemně upraví. Obvykle je obsahem domovního řádu stanovení pravidel užívání bytových jednotek, společných částí domu, zajištění pořádku, čistoty a úklidu, uzamykání domu, odkládání odpadků a stanovení nočního klidu. Návrh domovního řádu může shromáždění předložit výbor společenství, avšak je nutné mít na paměti skutečnost, že zákon ani stanovy neurčují, že domovní řád musí shromáždění schválit. K přijetí usnesení o schválení navrženého domovního řádu tak postačí souhlas nadpoloviční většiny přítomných vlastníků. Je ale velmi obtížné zajistit plnění pravidel obsažených v domovním řádu. Je nutné si uvědomit, že každý vlastník má právo na užívání své bytové jednotky, aniž by byl omezován jinými vlastníky, samozřejmě za předpokladu, že svým jednáním neporušuje dané limity.

Kontakt

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
info@plzenskyservis.cz

Klientské centrum Částkova 45, Plzeň
castkova@plzenskyservis.cz
+420 377 457 435
+420 377 241 640

Klientské centrum Klatovská tř. 104, Plzeň
klatovska@plzenskyservis.cz
+420 377 541 690
+420 377 541 691

REALITNÍ KANCELÁŘ
+420 725 728 728
reality@plzenskyservis.cz

ÚKLID
+420 603 434 279
info@servisprodum.cz


Jsme přidružený člen asociace na rozúčtování tepla a vody.

Klatovská +420 377 541 690
Částkova +420 377 241 640
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.