Zajišťujete služby profesionálního předsedy?

Ano,  zajišťujeme výkon funkce profesionálního předsedy ve společenství vlastníků. Službu jsme nazvali DOBRÝ PŘEDSEDA.

Jedná se o zajištění výkonu funkce předsedy společenství vlastníků v domech, kde z jakéhokoliv důvodu nikdo nechce nebo nemůže dobrovolně tuto funkci vykonávat.

Jak dlouho se službou zabýváme?

Službu DOBRÉHO PŘEDSEDY pro společenství vlastníků nabízíme klientům již od roku 2017 a troufáme si dnes již zhodnotit její vývoj, ohlas u vlastníků a přínos pro společenství.

Jaké jsou časté důvody pro předání výkonu funkce Plzeňskému servisu?

Někteří z klientů nám svěřili výkon funkce, protože potřebovali pomoc provést kompletní revitalizací domu a nevěřili si na ekonomický rozbor a naplánování celého procesu včetně kalkulace úvěru. Jiná společenství využila našich služeb, abychom pomohli uklidnit konfliktní stav v domě a zastavit sousedské spory, které vedly až k soudním sporům. Některé domy byly naopak vzorně vedeny dosavadním výborem společenství a protože jsou zodpovědní a nemohou (např. z důvodu věku) již funkci nadále vykonávat, pověřili výkonem funkce Plzeňský servis, abychom pokračovali v nastaveném duchu. 

Všichni, kdo dosud využili službu DOBRÉHO PŘEDSEDY, mají společného jmenovatele. Ať již vědomě nebo jako nutné řešení vybrali Plzeňský servis, aby se o dům profesionálně staral nejen jako správce nemovitosti, ale jako statutární orgán zapsaný v rejstříku společenství, aby přebral  odpovědnost za fungování společenství vlastníků v souladu se stanovami a občanským zákoníkem.

Ve všech těchto domech se snažíme odvést nejlepší možnou práci. Hlídáme ekonomiku a plánujeme s vámi na shromážděních vlastníků, jaké prostředky a na co vynaložíte. Šetříme vydané prostředky z fondu oprav. Umíme doporučit šetrná řešení. 

Jsme jedním z vás a pomáháme odborně řídit vaši firmu – společenství vlastníků.

Proč svěřit výkon funkce předsedy Plzeňskému servisu?

Známe dobře vaše společenství, protože zajišťujeme správu domu.

Denně se setkáváme s problémy výborů společenství, pomáháme a víme, jak je řešit.

Známe dobře legislativu a máme možnost právní konzultace.

Máme odstup od sousedských sporů, nejsme zaujatí. Jsme nestranní.

Jsme zodpovědní a loajální ke všem vlastníkům.

Umíme dobře zorganizovat a vést shromáždění vlastníků a postupovat v souladu se stanovami společenství.

Víme, jak vyrovnaně hospodařit s ohledem na potřeby vlastníků.

Nebojíme se převzít zodpovědnost za vedení domu a dobře se starat o Váš majetek.

Věříme, že to nebude třeba, ale jsme pro všechen případ pojištěni nad rámec pojištění domu.

Pokud tuto situaci řešíte, neváhejte kontaktovat manažerky klientských center pro zpracování cenové nabídky a pomoc při konání shromáždění vlastníků.

Zákon o službách 67/2013Sb.

Od 1.1.2014 vstupuje v platnost nový zákon a to Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Veřejností je tento zákon nazýván zkráceným názvem Zákon o službách. 

Přináší pravidla pro stanovení záloh a způsob rozúčtování služeb, které nejsou upraveny jiným zvlášťním předpisem.

Stejně tak jako nový občanský zákoník upřednostňuje i tento zákon cestu dohody. Předpokládá, že vlastníci nebo i nájemníci najdou shodu v pohledu na rozúčtování dané služby. Pokud se nedohodnou, stanoví zákon způsob rozúčtování. 

Současně je v zákoně řešena otázka povinnosti hradit v průběhu roku zálohy na danou službu.

Stanoví i termíny pro vyhotovení vyúčtování služeb za uplynulé zúčtovací období (4 měsíce po ukončení zúčtovacího období) a termíny pro splatnost vyúčtování (do 4 měsíců od doručení vyúčtování služeb). 

Celý zákon naleznete zde.

Zpráva o činnosti správce

V rámci ročního vyúčtování služeb předkládá správce pro své klienty také zprávu o činnosti společenství za uplynulý rok. Dokument obsahuje  technické a ekonomické informace o společenství vlastníků. Výroční zpráva je předávána výboru společenství a bývá podkladem pro shromáždění vlastníků, na kterém jsou vlastníci výborem informováni o hospodaření domu a čerpání DZS (fond oprav).  Zjednodušený přehled čerpání fondu oprav je vlastníkům k dispozici kdykoli v průběhu roku i prostřednictvím aplikace DOMY-ONLINE.

Zveřejnění dlužníků

Je možné umístit na nástěnku ve společných částech domu seznam dlužníků i s uvedením dlužných částek? Tyto dluhy vznikají neuhrazením příspěvků do fondu oprav a záloh na služby.

Tento postup v daném případě není vhodný. Jakékoliv nakládání se jménem a příjmením konkrétní fyzické osoby či nakládání s dalšími údaji, na jejichž základě lze tuto osobu identifikovat, podléhá přísné regulaci ze strany státu, resp. Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dle tohoto zákona by bylo ke zveřejnění jmen a údajů o dluhu dlužníků třeba, aby tito dlužníci se zveřejněním svého jména v uvedeném seznamu souhlasili a dále aby se SVJ registrovalo u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce osobních údajů uvedených dlužníků. Platí jak pro dluhy vzniklé na platbách do fondu oprav tak pro dluhy za služby.

Kontakt

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
info@plzenskyservis.cz

Klientské centrum Částkova 45, Plzeň
castkova@plzenskyservis.cz
+420 377 457 435
+420 377 241 640

Klientské centrum Klatovská tř. 104, Plzeň
klatovska@plzenskyservis.cz
+420 377 541 690
+420 377 541 691

REALITNÍ KANCELÁŘ
+420 725 728 728
reality@plzenskyservis.cz

ÚKLID
+420 603 434 279
info@servisprodum.cz


Jsme přidružený člen asociace na rozúčtování tepla a vody.

Klatovská +420 377 541 690
Částkova +420 377 241 640
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.